Wymiana

Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia.

 1. W celu wymiany towaru pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz poniższy formularz.
  Pobierz formularz wymiany
 2. Odpowiednio zabezpiecz przesyłkę, a także dołącz dowód zakupu oraz formularz o którym mowa w punkcie 1.
 3. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną.
 4. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu oraz koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Klient.

Zwrot

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W celu zwrotu towaru pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz poniższy formularz odstąpienia.
  Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
 2. Odpowiednio zabezpiecz przesyłkę, a także dołącz dowód zakupu oraz formularz odstąpienia o którym mowa w punkcie 1.
 3. Towar w ramach zwrotu powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną.
 4. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient.

Reklamacja

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 1. W celu reklamacji towaru pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz poniższy formularz reklamacji.
  Formularz odstąpienia od umowy reklamacji
 2. Odpowiednio zabezpiecz przesyłkę, a także dołącz dowód zakupu oraz formularz reklamacji o którym mowa w punkcie 1.
 3. Towar w ramach reklamacji powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną.
 4. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient.

Wymianę, zwrot lub reklamacje należy kierować na adres:

FAFRETO PATRYK MĄCZYŃSKI, ul. Grunwaldzka 17M/2, 32-005 Niepołomice

 • adres poczty elektronicznej: biuro@fafreto.pl,
 • numer telefonu +48 606 856 272.